2 Ηρώδου Αττικού Θεσσαλονίκη, 54625
Tel: +30 2310 523176 

© 2018